Tréninky

Oznamujeme, že se po ukončení nouzového stavu, který vyhlásila vláda ČR dne 12.3.2020, budou opět konat tréninky našich sportovních kolektivů.

Tréninky dětí:

  • První letošní trénink mladých hasičů proběhne dne 22.5.2020 v 17:00, na tomto tréninku dojde k proškolení dětí a rodičů ohledně zvýšených hygienických návyků spojených s COVID-19 a průběhu tréninků. Následně si děti společně s trenéry nachystají vybavení na další tréninky.
  • Na prvním tréninku je nutná účast rodičů!
  • Upozorňujeme rodiče, že je nutné aby dítěti podepsali čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dokument naleznete níže, prosíme vytisknout, podepsat a donést na trénink. Pokud nemáte možnost dokument vytisknout, obdržíte jej na prvním tréninku. Toto prohlášení je nutné každých 14 dní donést znovu vyplněné.
  • Na tréninku 29.5.2020 děti budou již trénovat požární útok.

Tréninky mužů:

  • Budou probíhat dle domluvy členů kolektivu.
  • Upozorňujeme, že je nutné předložit podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Nezletilým členům kolektivu tento dokument musí podepsat zákonný zástupce. Toto prohlášení je nutné každých 14 dní donést znovu vyplněné.